Klachtmanagement

Implementatie

Herstel werkzaamheden

Klachtmanagement

Banken en verzekeraars worden geconfronteerd met toenemende claims en klachten van grotere omvang en hogere complexiteit. Door het onvoorspelbare karakter van de instroom van klachten is het voor organisaties lastig om in te spelen op de piekmomenten. Ons team zorgt dat jouw organisatie op het juiste moment de juiste expertise in huis heeft om klachten zorgvuldig en snel op te pakken.

Implementatie

Nieuwe wet- en regelgeving vraagt om een soepele, praktische implementatie. Wij vertalen beleid naar operatie, richten processen in, pakken het programmamanagement en projectmanagement op, verbeteren workflows en trainen uw medewerkers. Onze kennis van data is daarin een direct toepasbare meerwaarde.

Herstel werkzaamheden

Voortschrijdend inzicht is waardevol. Maar voor de wereld om ons heen ook een gemakkelijke stok om mee te slaan. Beleidskeuzes uit het verleden die toen logisch en conform verwachting waren, kunnen nu om herstel vragen. Daar zijn wij voor. Met interim capaciteit en projectteams herstellen wij achterstanden of gevoelige thema’s zodat u vooruit kan kijken.

Onze klanten werken graag met ons.

345 opdrachtgevers in 14 verschillende sectoren vertrouwen op onze professionals.

ABN AMRO
AEGON
PGGM
Kifid

Meer weten?

In Nederland vragen we steeds meer van onze banken. Nieuwe wet- en regelgeving, bestrijding van financieel-economische criminaliteit, technologie, duurzaamheid. Maar ook een groeiende claimcultuur, mondige cliënten, banken onder toezicht. Ik zie van dichtbij hoeveel aandacht dit vergt voor onze klanten en dat andere thema’s snel afleiden. Wij ontzorgen door die afleiding simpelweg op ons te nemen. Met interim professionals die direct aan de slag kunnen op herstel, klachten, projectmanagement of finance. Of door een volledige projectorganisatie op deze thema’s in te richten.

Meer weten? Ik ga graag in gesprek om ook uw uitdagingen in kaart te brengen. Én op te lossen.

Ivo Bleijswijk
Business unit director

Neem contact op

Ivo

Meer weten?

In Nederland vragen we steeds meer van onze banken. Nieuwe wet- en regelgeving, bestrijding van financieel-economische criminaliteit, technologie, duurzaamheid. Maar ook een groeiende claimcultuur, mondige cliënten, banken onder toezicht. Ik zie van dichtbij hoeveel aandacht dit vergt voor onze klanten en dat andere thema’s snel afleiden. Wij ontzorgen door die afleiding simpelweg op ons te nemen. Met interim professionals die direct aan de slag kunnen op herstel, klachten, projectmanagement of finance. Of door een volledige projectorganisatie op deze thema’s in te richten.

Meer weten? Ik ga graag in gesprek om ook uw uitdagingen in kaart te brengen. Én op te lossen.

Ivo Bleijswijk
Business unit director

Neem contact op

Legal on demand xs

Eiffel Event

Kennisevent: tussen beleidslijnen en politieke context

Op het kennisevent 'Tussen beleidslijnen en politieke context' van donderdagmiddag 13 oktober staan we stil bij de grote thema’s en bijbehorende uitdagingen op lokaal niveau. Hoe creëer je de ruimte, de focus, het budget en het draagvlak om op deze thema’s voor te blijven, in plaats van slechts bij te blijven? Het komt allemaal aan bod!

Wanneer:

13 oktober 2022

00.00 tot 18.30 uur

Locatie:

EIFFEL Clubhuis: Meander 1061, 6825 MJ Arnhem